హాయిగా నిదురపో

మేఘాలలో మెరుపులు
చినుకుల చిటపటలు
మల్లెల సుగంధాలు
కిటికీ తలపుల కదలికలు
అల్లరి పిల్లల కేరింతలు
వంటింట్లో ఘుమఘుమలు
స్వర మాధుర్య సరిగమలు
ప్రియ సఖి(అర్ధాంగి)  అందాల అరుపులు
చిలుకల పలుకులు , కోయిల రాగాలు
 జతగా కలిసి లే లే అంటున్న కనురెప్పలు
సరేలే ఇంకా నిదుర పో అంటున్న హాయిగా వీచే గాలి కెరటాలు  GIF Pic Credit - http://www.buzzfeed.com/regajha/struggles-of-being-a-football-fan-in-india-right-now#.obD7l3KQe


Comments

Popular posts from this blog

జ్యో అచ్యుతానందం

Jaruguthunnadi Jagannatakam Song Lyrics(జరుగుతున్నది జగన్నాటకం )

ONCE AGAIN