Pages

Tuesday, October 9, 2012

Jaruguthunnadi Jagannatakam Song Lyrics(జరుగుతున్నది జగన్నాటకం )

చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగులో కనువిందైన,వినసొంపైన తేట తెలుగు పాటను ఈమధ్య విన్నాను. అదే కృష్ణం వందే జగద్గురుం సినిమాలోని జరుగుతున్నది జగన్నాటకం పాట. తెలుగు పదాల్ని తన అందమైన సాహిత్యంతో ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సుస్థిరస్తానం సంపాదించుకున్న శ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు  ఈ పాటను రచించారు. మణిశర్మ ఈ పాటను అద్బుతంగా స్వరపరిచారు. మణిశర్మ career లో ఖలేజలోని ఓం నమో శివ రుద్రాయ తర్వాత అంతటి వైభోగం ఈ పాటకు వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను.

Though the  Theme మ్యూజిక్ was inspired from Hans Zimmer's  The Dark Knight Raises మూవీ. But still Mani Sharma  has done excellent job in executing the proportions of music in appropriate places.జరుగుతున్నది జగన్నాటకం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం

పురాతనపు పురాణ వర్ణన పైకి కనపడుతున్న కథనం.
నిత్యజీవన సత్యమని భాగవత లీలల అంతరార్ధం.
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం

చెలియలి కట్టెను తెంచుకొని , విలయం విజ్రుమ్బించునని, ధర్మమూలమే   మరిచిన జగతియని ,
యుగాంతం ఎదురై ముంచునని
  సత్యవ్రతునకు సాక్షాత్కరించి సృస్టి రక్షణకు చేయూతనిచ్చి నావగా త్రోవను చూపిన మత్స్యం
కాలగతిని సవరించిన సాక్ష్యం .
చేయదలిచిన మహత్త్ కార్యం మోయజలని భారమైతే పొందగోరిన అందలేనిని నిరాశలో  అనగరిపోతే
బుసలు కొట్టే అసహనపు నిట్టుర్పు సెగలకు నిరాసించక   
ఓటమిని ఓడించాకలిగిన ఓరిమే కుర్మామన్నది, క్షీర సాగర మధన మర్మం.

ఉనికిని నిలిపే ఇలను కడలిలో కలుపగానురికే ఉన్మధమ్మును
తరాళ్ల ధంష్టుల కుల్లగించి దారాతల్లమ్మును ఉద్ధరించగల దిరోత్తధీరణహుంకారం
ఆది వరాహపు ఆకారము.

విడిది ఎక్కడ రా? నీ హరి దాకున్నడేరా
భయపడి బయటకి రమ్మన్నారా ఎదుటపడి నన్ను గెలువగలడా బలపడి
నువ్వు నిలిచిన నేలని అడుగు
నీ నాడుల జీవజలమ్ముని అడుగు
నీ నెత్తుటి వెచ్చదనాన్ని అడుగు
నీ ఊపిరిలో గాలిని అడుగు
నీ అడుగుల ఆకాశాన్ని అడుగు
నీలో నరుని హరిని కలుపు నీవే నరహరివని  నువు తేలుపు.

ఉన్మత్తపాతంగ బంగికదు కవితదీ
మంత్రుసాంగ్రతని దృడని విడని జగతి ఆహమురహమై యెతికే అవనికిదే అసని హతి.

ఆతాతయులని హతి అనివార్యమౌని హతి
శిత హస్తి హత మస్త  కాళిమతమాసకాసియో క్రురసి క్రుసి మృతదాయ కంష్టుధగ్రోసి మసిచేయమహితయగ్రం

అనేయం అనోహ్యం అనంతవిశ్వం
బ్రహ్మ౦డపు సుక్షస్వరూపం మానుష రూపంకుబ్జక్రుతిగా బుద్ధిని బ్రమింపజేసే అల్పప్రమాణం
 ముజ్జగాలను మూడడుగులతో కొలిచే   కైవిక్రమ విస్తరణం
 జరుగుతున్నది జగన్నాటకం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం

పాపపు దరువై పుడమికి బరువై పెరిగిన ధర్మద్రావివిమెరుకక
పరశురాముడై  భయగా బీముడై  పరశురాముడై  భయగా బీముడై 
ధర్మగ్రాహవిగ్రహకుడై  నిలిచిన శౌద్రియ క్షత్రియ తత్వమే భార్గవుడు..

మహిమలులేక మాయలులేక నమ్మశక్యము మర్మములేక
మనిషిగానే పుట్టి మనిషిగానే బ్రతికి మహితచరితగామహిని మిగాలగలిగే మణికి
 సాద్యమేనని పరాందాముడే రాముడై ఈలలోన నిలచి

ఎన్నిరీతులుగ ఎన్నెన్ని పాత్రలుగా నిన్ను నీకే నుత్నపరిచుతునిగా దర్శింపజేయగల జ్ఞానదార్పనము
క్రిష్ణవాతారమే సృష్టవారణతరణం

మనిమగా మహిమగ గరిమగా లకిమగా ప్రాప్తిగా ప్రాకామ్యవర్తిగా
సత్వముగా వసిత్వమ్ముగా  నీలోని అస్తసిద్ధులు నీకు కన్ పట్టాగా సస్వరుపమే విశ్వరుపముగా..

 నరునిలోపల పరునిపై ద్రుష్టపరుపగా తలవంచి కైవోడ్చి శిష్యుడవు నీవైతే నీ ఆర్తి కడదెర్చు
ఆచర్యుడవు నీవే 

 వందే కృష్ణం జగద్గురుమ్( 2 )
కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్(2)
 వందే కృష్ణం జగద్గురుమ్ (2)
కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్(3)
P.S - Please help and let us know if you find any mistakes in the lyrics.
Twitter Bird Gadget