Posts

Featured Post

జ్యో అచ్యుతానందం

Image
తెలుగు భాష!   ఎందుకో ఏమో తెలియకుండా   తెలుగు భాష పై   అభిమానం , మక్కువ రోజు రోజుకు ఎక్కువ అవుతుంది . ఒక విధంగా చెప్పలి అంటే చిన్నపుడు నేను చదువుల్లో   చాలా  dull. అన్నిటిలో   కంటే తెలుగు సబ్జెక్టు లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తుండేవి .  ప్రతిసారి   పరీక్షలు వ్రాసినప్పుడు   తెలుగు నే మొదటి   పరిక్ష .  అప్పుడు అనుకునే వాడిని ఈ   సారి అయినా వేరే పరీక్షల్లో   తెలుగులో మించి  ఎక్కువ   మార్కులు  వస్తాయా   లేదా అని ? ఎక్కువ మార్కులు రాలేదు కానీ మిగితా  పరీక్షల్లో   ఫెయిల్ అయ్యే వాడిని :((esp Maths,Science) .  ఒకటి   ఏమో   మాతృ భాష , ఇంకా అన్నిటిలో కంటే తెలుగులో ఎక్కువ మార్కులు  రావడం , ఆ పై తెలుగు సినిమా ప్రభావం.   మా తాతయ్య   వల్ల ఏమో   తెలుగు న్యూస్ పేపర్,   ఇంకా ఈనాడు సండే స్పెషల్ పుస్తకం తప్పకుండ చదవడం అలవాటు అయ్యింది . ఇన్ని ప్రభావాలు ఉన్నాక తెలుగు  భాష పై అభిమానము ఎందుకు తగ్గుతుంది  ? ఇక ప్రస్తుత సినిమా విషయానికి    వస్తే.. జ్యో అచ్యుతానంద!  … ఆ మధ్య ట్రైలర్ చూసాను . స్టోరీ డిఫరెంట్ గా ఉంది అనిపించింది . పాటలు కూడా చాల

What I read in August - Sharp Objects

Image
  Title —Sharp Objects — Gillian Flynn If anybody has watched the Movie,  Gone Girl , you would know who the author Gillian Flynn is. The Sharp Objects is the debutant novel of Gillian Flynn, released in 2006. The story is about the reporter Camille Parker who is sent to her hometown to get the story of 2 girls murdered. By now, you should know that this book is a murder mystery genre. What made me read this book? I don’t know anything about the 2014 released Gone Girl that I watched then. But after watching the movie, I learned that this psychological thriller is based on the book of the same name,  Gone Girl , by Gillian Flynn. After many years when I found  Sharp Objects  book in the library, without any thought, I picked the book. The theme is dark, all the characters esp Women in the story, have all dark and bizarre issues. You feel pain while reading the book, and you don’t want to read the book with all such creepy problems, but you are still intrigued by the book as you want to

Mahesh Babu – An Ode to the Actor beyond star

Image
 Those were childhood days- the first Mahesh Babu film I watched in Theatre locally was Yuvaraju in 2000. The same goes for the film Vamsi - my first film watched in the Theatre in my grandfather's homeplace.   If anyone asks me, what's the first film you watched in Theaters in Hyderabad? Again it's Mahesh Babu's film in the form of Murari.  Then as days passed, unknowingly, I had many memories connected to each film. Of all movies, Okkadu is one such unique movie having many reminiscences.  1. Being in residential college during my intermediate days, as part of my outing, I brought an Okkadu Audio cassette in Koti(A place in Hyderabad city). I still remember the audio cassette poster was sky blue. And it just doesn't end there. Traveling in the local RTC bus where you don't have any local radio channels to listen in the bus (Radio Mirchi, Radio City, 93.5 S FM, etc., might have just started in 2003 ) during those days or the songs played on the bus were usually

I Want to Eat Your Pancreas

Image
Watching Anime films is unusual for me. Rarely happens. When was the last Japanese Anime film I watched? May be Isle of Dogs released in the year 2017 from Wes Anderson? And now, I watched this film called  I want to Eat your Pancreas.  I should thank the movie buffs who have recommended this film.  Based on 2015 novel,   I want to eat your Pancreas  written by Yuoro Sumino is the story about the young girl Sakura who has only a few years to live due to the Pancreas. She keeps a diary for herself titled ‘Living with Dying’ journal. She is outspoken and extroverted. In the dark, you are scared and shed tears for the people you loved. But, when you come into the light, you are the sunshine. This is Sakura for you.  And then there is this lead protagonist, classmate to sakura, an Introvert, and who spends more time reading books over friends. Sakura’s disease is not known to anyone except him. So  just a classmate  is now a secret known classmate to Sakura. The flow of swaying conversat

Journey to the Nature

Image
Yellowstone and Grand Teton Visit We have many beautiful things in our world, it’s just that we need to have the love for the sight to experience the inner soul. In this radical fast running world, sometimes it’s good to leave the shackles of our chaotic life and live the simplified life close to the Nature. Nature is not complex than the Life frankly speaking. I invite you all to the beautiful Journey I had visiting Grand Teton National Park and Yellowstone National Park. The journey wouldn’t come into the reality without the initiation sparkled from my good friends Pradeep and Gayatri and of course my wife, who backed me for the journey. We departed from Los Angeles to Jackson Hole town . The Journey is around 2 and half hours through flight. The clouds welcomed me giving me the hint that you are nearing to some Mother Nature creations on earth. రెక్కలు కట్టుకొని ఎగిరి పోతుంటే ఎటు వైపు ఈ ప్రయాణం అని ప్రశ్న మదిలో మౌనంగా అడుగుతుంటే ? ప్రకృతి ఒడిలోకి అని పిచ్చి మనస్సు చెబ

సూర్యం తాత

అద్దం లో చూసుకుంటూ , మీసాలను సరి చేసుకొని , టేబుల్ పైన ఉన్న కళ్ళజోళ్ళని తీసుకొని తెల్లటి వస్త్రం తో తుడిచి   కళ్ళజోళ్ళని   పెట్టుకున్నాడు , పక్కన ఉన్న వాకింగ్ స్టిక్ పట్టుకొని బయట వరండా కి వచ్చాడు సూర్యం . తన వాకింగ్ షూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అటు ఇటు నేలపై చూసాడు . ఎక్కడ కనపడలేదు . అమ్మ కావేరి , నా వాకింగ్ షూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? అని అడిగాడు సూర్యం . తెలీదు నాన్న , అక్కడే ఎక్కడో ఉంటాయి చుడండి అని   ఇంటి లోపల నుండి మాటలు వినిపించాయి సూర్యానికి . ప్రొదున్న ఇక్కడే విడిచాను కదా .. ఎక్కడికి పోయాయి అని నేల పై చూస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు సూర్యం (సూర్యం తాత అని వెనకనుండి పిలుపు సూర్యానికి వినిపించింది)   ఒరే మనవడా నా వాకింగ్ షూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే లోపు...   నాకు తెలుసు తాత ,, ఇదిగో నీ కోసమే కొత్తవి తెచ్చాను అంటూ ఇచ్చాడు .  ఇప్పుడు కొత్తవి ఎందుకు రా , పాతవి బాగానే ఉన్నవి కదా .. అనవసరమైన   ఖర్చు ? అబ్బా మీరు ఎం మాట్లాడకండి , ముందు కుర్చీ మీద కూర్చోండి అంటూ , కాళ్