Pages

Thursday, October 17, 2013

Deva Devam Lyrics(దేవ దేవం )

ఎందుకో ఇంతకు ముందు దేవ దేవం పాటని ఎక్కువ వినలేదు. మొన్న త్రివిక్రమ్ మరియు పవన్ కళ్యాణ్  interview  చూసాక దేవ దేవం పాట పై అమితమైన ఇష్టం ఏర్పడింది...కారణం ఈ పాట పంచభూతాలు ఆధారంగా రాసిన పాట అని తెలిసింది ..సో పోస్ట్ interview phase తరువాత ఈ పాటని  ఎంతగా వింటున్నాను అంటే గాలికి వదిలేసినా ఈ పాటని విని విని ఆ వాణిని నా నాడిలోకి  ప్రవహించేలా...The Deep rooted intensity of the meaning అనే word కి ఉదాహరణ ఈ పాట.


Movie Name - అత్తారింటికి దారేది
Lyrics -  రామజోగయ్య శాస్త్రి
Music - దేవి శ్రీ ప్రసాద్
Singers - పాలక్కాడ్ శ్రీరామ్ , రిటా


దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం
రావణాసుర వైరి రణపుంగవం..రామం..
దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం

వేల సుమ గంధముల గాలి అలల
కలల చిరునవ్వులతో కదిలినాడు
రాల హృదయాల తడిమేటి తడిల
కరుణ గల వరుణుడై కరిగినాడు ..  

అతనొక ఆకాశం అంతేరుగని శూన్యం
ఆవిరి మేఘాలే ఆతని  సొంతం  

అరమరికల వైరం కాల్చేడి అంగారం
వెలుగుల వైభొగం ఆతని నయనం
ప్రాణఋణబంధముల తరువును 
పుడిమిగ నిలుపటే తన గుణం ....   

దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం
రావణాసుర వైరి రణపుంగవం.. రామం..
దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం

Summary
The First Stanza is derived from one of the AnnamaCharya Keertan (Refer here for the Song
దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం..రావణాసుర వైరి రణపుంగవం రామం...దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం.Glorification to Lord of All Gods.రాముడు గొప్పవాడు . రావణుని సంహారం చేసిన ధీరుడు.

వేల సుమ గంధముల గాలి అలల
It shows the significance of flower essence the air brings. వేల పూల సుగంధాన్ని గాలి అలల తీసుక వచ్చినట్టు బంధన్ని వీడు ఇంటికి తీసుక వస్తాడు.

రాల హృదయాల తడిమేటి తడిల...కరుణ గల వరుణుడై కరిగినాడు ..
In the next phase writer amplifies on rain and so the water....రాతి గుండె వాళ్ళని కరిగిం చెందుకు  వరుణుడై వస్తున్నాడు.
అతనొక ఆకాశం అంతేరుగని శూన్యం.ఆవిరి మేఘాలే ఆతని  సొంతం  
He is the Sky. He owns universal emptiness. ఇక్కడ ఆకాశం అనేది one అఫ్ ది పంచభూతం. ఆకాశం మేఘాలను తీసుక వెళ్లినట్టు వీడు wide spread of బాధలను మోసుకేల్తున్నాడు అని రచయిత ఉద్దేశం. ఆహ ! ఏమి వర్ణన....

అరమరికల వైరం కాల్చేడి అంగారం...వెలుగుల వైభొగం ఆతని నయనం
పగ, ద్వేషాలు, కోపాలు అనే indifference's ని బర్న్ చేసే charcoal ఇతను. ఇక్కడ రచయిత  ఫైర్ అనే పంచ భూతం  పై importance ఇస్తున్నాడు. With his presence  the illumination అఫ్ light  prevails around.

ప్రాణఋణబంధముల తరువును ... పుడిమిగ నిలుపటే తన గుణం ....
He is  the character of bringing back the bond of relations in one complete form called as Earth. నేల వేర్లను పట్టుకున్నట్లు ..ఒక కుటుంబాన్ని పుడిమిగా నిలుపడమే తన స్వభావం.

Finally kudos and thank you to the lyricist Rama Jogaih Sastry Garu  and Trivikram Srinivas for bringing such a wonderful Song with pleasant music from Devi Sri Prasad.

Readers are most welcome to have your valuable feedback or suggestions if you find any glitches in the post.

Tuesday, October 1, 2013

Attarintiki Daredhi

Trivikram is the household name for many movie freaks. His mantra for the movie success depends on his rhyming style of writing. The strong dialogues in the movie make the movie to turn out to be more aspiring and interesting. There are many aspiring movie makers who have cut their eye tooth through Trivikram Movies trying themselves to portrayed as upcoming Trivikrams. The Jalsa trio (Trivikram, Pawan Kalyan, Devi Sri) is back again through Attarintiki Daredhi. 

The most devilish elements in the human brain are vehemence, outrage, anger that kill joy. Today's advanced world changes making people to diminish their relationships relating to the family values and depicting the roles of the individual selfish maniac zombies. Attarintiki Dareshi is that movie Trivikram glorified the family connections and elements.


Power star Pawan Kalyan as Gautham Nanda proved once again his style of excellence in his acting. Some incidents brings back the nostalgic acting movements of Pawan Kalyan's classical movies. His strong presence in the film crafted more aura and style to the movie. Bollywood  distinct actor Boman Irani debuted in Telugu through this movie. Boman Irani as Vehement person kicked the role with ease. Samanta's uber cool type and Pranitha's simplistic nature is plausible to perfection. Nadia who played the title role performed with great stability and attitude. Nothing much to say about the  acrobat comedy characters sparklers Brahmi, M.S Narayan etc. Others done well as required to the role. 

Yes there are some cons too!...Being said I'm follower and crazy towards Thrivikram movies as the USP lies on this punch dialogues, I felt disappointed with the screenplay. From Julai he is slightly loosening the grip of the movie pulse. Why do we want to add commercial elements just for the sake of the commercial manthra. Illogical fight sequences says that. We are expecting those kind of screenplay and action sequences like he marked in earlier movies like Athadu, Khaleja, Jalsa etc.

Its Trivikram's Punch dialogues and Pawan Kalyan's hunky dory acting making movie to run successfully, otherwise  it would have been in average line. 
Twitter Bird Gadget