Posts

హాయిగా నిదురపో

Image
మేఘాలలో మెరుపులు చినుకుల చిటపటలు మల్లెల సుగంధాలు కిటికీ తలపుల  కదలికలు అల్లరి పిల్లల  కేరింతలు వంటింట్లో ఘుమఘుమలు స్వర మాధుర్య సరిగమలు ప్రియ సఖి(అర్ధాంగి)  అందాల అరుపులు చిలుకల పలుకులు , కోయిల రాగాలు  జతగా కలిసి లే లే అంటున్న కనురెప్పలు సరేలే ఇంకా నిదుర పో అంటున్న హాయిగా వీచే గాలి కెరటాలు    GIF Pic Credit -  http://www.buzzfeed.com/regajha/struggles-of-being-a-football-fan-in-india-right-now#.obD7l3KQe

Srimanthdu Strikes a Chord

Image
Cast – Mahesh Babu, Shruthi Hasan, Sukanya, Jagapathi Babu, Rajendra Prasad, Vennela Kishore etc Director/Story/Screenplay/Dialogues -  Koratala Siva (Mirchi Fame) Produced by - Mythri Movie makers & Co Produced by – Mahesh Babu ( అవునండి ! మీరు విన్నది నిజమే ) Cinematography – R. Madhie (Mirchi and Run Raja Run fame) Music – Devi Sri Prasad Lyrics – Rama Jogaih Sastry Released on – 08/7/2015              Do I  remember any of the earlier movies where Mahesh Babu portrayed as a rich,affluent guy? May be or may not? But Srimanthudu is the movie I may remember in future as he is shown as a rich guy. బాబు చిట్టి !… శ్రీమంతుడు   అంటే రిచ్ అని   అర్ధం . అందుకే మహేష్ బాబు రిచ్ గా కనిపించాడు . ఓహ్ అలాగా ..  దూకుడు సినిమాలో చెప్పినట్టు క్యారెక్టర్ చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది అంటే ఇదే ఏమో ? Jokes a part coming to the film Koratala Siva increased the expectations through the teaser when Mahesh Babu is shown riding the bicycle. The trailer though l

Mindfulness

Image
Life without proper vision to our personal happiness is worthless to being alive  in this routine world. Tensions are like the Twitter trending hash-tags to every human being today.  I feel pallid and uninteresting if I don't  encourage my interests and passion towards the arts of my love. Weather it is a Movie or a Series, Cooking, Writing for ones self, Trying hard to get the path of Reading, Hiking etc. All thoughts attack on my mind on what to do now? Do I need to continue watch the movie that I had planned for long time to watch? Do I need to read the book which was pending from several weeks? Do I need to continue watching the series of Sherlock Holmes? Do I need to cook something? Hit the gym for sake of being healthy? Watch Cricket? What not..many things that we want to do to make our selves happy.  I don't know whether it happens to everyone or just me , all in all my mind hits with many thoughts!  Laziness will be more active when it comes to Personal things to do f

Weekend Matters

Like many, I am one such guy, always awaits for the weekend. Some opt the weekend for Good sleep. Some want their weekend to be fun hanging or hitting the maximum time out doors. Most of my weekends are filled with fun spending the zesty time with friends. This weekend also has the same effect like my other weekends  and the main reason for my writing is to discuss about the two amazing movies I watched this weekend. Yes for me weekend is the life of serenity. The peace of love and bliss of  life for me is Movies,Writing, Playing,Cooking etc. # Shamitabh  (Hindi) So why I eagerly waited to watch this movie? 1. Director R. Balki has successful history in movie making ( Cheeni Kum and Paa) 2. Amitabh and Dhanush are the lead roles 3. Ilayaraja's Music ..oh yeah BGM is amazing too 4. Kamal Hassan's younger daughter Akshara Hassan's debut as actress. Sometimes reasons are the pivotal points for the movie to be watched for. And my reasons didn't made me disappoi

The Soul

Image
This post has been published by me as a part of the Blog-a-Ton 50 ; the fiftieth edition of the online marathon of Bloggers; where we decide and we write. In association with ​Soulmates: Love without ownership by Vinit K Bansal . To be part of the next edition, visit and start following Blog-a-Ton .  Thursday evening 6:00 PM The curtains raised. Audience are so eager to watch the drama on Shivaji. Oh yeah the stage drama started Mother -  My son, Prince Shivaji  -  Mother! Why do you always call me as Prince Mother - Because you will be a King once you are a grown up my child Shivaji - Silence for 5 seconds ( The mother whispers in low voice Shiva now it’s your turn….Speak up my boy ). The boy couldn't come out from his silence state. Somehow the management team pulled the boy outside and restarted the show replacing him with other kid. The evening show ended in passable way.   On the same night The windows are howling and doors are slightly squeaking due to stormy

My best 2014 Telugu Movies

Image
A hit for me is if I enjoy the movie, if I personally enjoy the movie -         Ridley Scott Now that the curtains are almost going down for the 2014 year, I thought of enlisting my favorite Telugu movies I watched in this year. 1 Nenokkadine The year started with a bang from Math Mentor Sukumar through his 1 Nenokkadine. This movie has given a new rise and hope in Telugu cinema. Breathtaking performance from Mahesh Babu and other cast, Intensive thriller experience made this movie more flamboyance to movie freaks. 2. Race Gurram Though the movie is commercial flick, but Surender Reddy executed well with gripping story and screenplay.  The wonderful story of two brothers (Allu Arjun and Shaam) and lots of laughs from Kill bill Pandey portrayed by Bramhi made this movie watchable by audience. 3. Chandamama Kathalu Chandamama Kathalu is an amalgamation of eight sub stories to form a complete story. If you used to enjoy reading Chandama stories in your childhood

Something vs. Nothing

Image
" From a distance it is something; and nearby it is nothing."                                                                                             - Jean de LaFontaine There is always an act of connection with the adverbs Something and Nothing which behaves in its specific way when associated with Individuals aka Human Beings. We sometimes start like there is Something I need to know about the subject which implies the Curiosity of that Something. At the same time the subject can be said as there is Nothing I knew about the Subject. Yes we can bring the Anything factor here but it implies on act of more dominance but the line of my subject is between Something vs Nothing. Let’s start discussing about it. So to frame about these two adverbs let me bring the nouns first. There lives two people Something and Nothing. Something always fights and creates a havoc with no appropriate reasons. To put in short Something always does something which is of no use. When i