Posts

నాలోని నేను - Part 1

Image
ఉ : 7:00 ... పక్షుల కిలకిలలు                ఉదయించే రాగాలు            Jazzy Beats ...Wake up from the morning dreams అనే తరహాలో వచ్చే హాయి అయిన సంగీతం .. అదే నా Phone Alarm! అంత మంచి సంగీతానికి స్పందించక .. ఫోన్ ని మళ్ళి   snooze లో పెట్టి పడుకునే అ నిద్దురను నేను . ఊహ లోకానికి దగ్గరగా ఉంటూ .. ఉషోదయాన్ని ఆస్వాదించే ఆశని నేను ! కోయిల కూతను ఆనందించే గాలి పటాన్ని నేను ఎన్నో కళలను   అభిమానించే అభిమానిని నేను ! ఎన్నో తీపి స్మృతులకి తియ్యని కావ్యాన్ని నేను నా లోని అంతరంగానికి అవకాశమివ్వక .. ప్రతి రోజు పరుగులు తీసే   అవకాశవాదిని నేను ! తప్పును ఓర్వలేని పంతాన్ని నేనే ! ఆ తప్పును తెలుసుకునే ప్రాశ్చతాపాన్ని నేనే ! లోకానికి బెదరని భావ పౌరుడు అనే భ్రమలో ఉన్న   కంటికి కనపడే కన్నీటి ధారను నేను !  

Laughter vs Happiness

Happiness does not depend upon what you have or what you are; It solely relies on what you think                                                                                                                                               - Buddha  Where can you find happiness? Listening to music or loving to do your own art. Imagine yourself being isolated without any thoughts. It's hard to stay yourself without thoughts. What is the best way we attain the prosperity of happiness and enigmatic energy to lead the life? Well it lies in our perception in what way we want to walk to the path.   Though happiness and laughter are synonyms but sometimes there is too much variance and difference between them when we bring good and evil respectively. Happiness is the true way of being jovial, trying to get the peace of serenity through our senses. Whereas laughter can be satirical with more nonsense and more pain. That laughter is attained in devils mind but happiness is attained

Happiness Prevails

Image
Life is a Dreamer, Life is a Mirror On the floating path of Desires Trying to reach the destiny of Success Listening to the echos of Passions Speaking to the soul of Serenity Widening the spirits of Love Spreading the Saga of Inspirations Thinking of Inhumane World To turn into Prosperous Earth  Many Priorities..Many Complexities Way to go, Way to Learn Many minutes of Happiness to change into Rainbow Colors Aiming to the triumph of Happiness .

ఎవరికి మీ ఓటు? (Are we Voting Right Candidate?)

Image
ఎప్పుడు బ్లాగ్ లో రాసే బదులు ఈ సారి వాయిస్ కంటెంట్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. For listening to the voice click the following. స్వాతంత్రం ఎప్పుడో వచ్చిన... సస్య శ్యామల దేశం కోసం చూసే క్షణాలు ఎదురు చూపులే .. చీకటి లోకాన్ని చూస్తూ , కన్నీటి బాధలను కురిపిస్తున్న కోపాన్ని నువ్వే.... నరనరాల్లో ఉప్పొంగే జ్వాలవి నువ్వే ,అ జ్వాలని చల్లార్చే అల వి  నువ్వే   కొత్త లోకాన్ని ఆవిష్కరించే కాంతివి కూడా నువ్వే ... రోజుకు రెక్కలోచ్చే  రూపం మనం కొన్ని రోజుల్లో చూడబోతాము  Yes...That is VOTE ఆలోచించండి .. అబివృద్ది కి వోట్ వెయ్యండి మీ అమూల్యతని కాపాడండి దేశాన్ని బాగు చెయ్యండి JAI HIND !

తవికానందం

Image
మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ బాలా గంగాధర్ తిలక్ కావ్యం గురించి చెప్పినప్పుడు ..తిలక్ ని స్పూర్తిగా తీసుకొని రాసిన కావ్యం.... నిద్దుర  పోవాలనే నిరీక్షణ సమయంలో ...  ఆవలింతల అల్లర్ల నడుమ మసకబారిన చీకట్లో మూసుకుపోతున్న కనురెప్పల అలజడిలో అటు నిదిరించక ... అటు రేపు మేల్కొనక  మదిలోని భావాలను ... మనస్సుతొ స్వాగతిస్తూ... కవిత తొ కదిలించలనె  తాపత్రయం  తిక్క తిక్కగా ఇంతై  ఇంతింతై  ప్రవహిస్తూనే ఉంది..

Alia Bhatt steals the Show

Image
"You have to write, when it is there to write."- Imtiaz Ali, Director (Read in FB from a  Film critic)   And so how Highway is in front of you. This script existed  from 15 years with him but finally framed in 2014. When you watch HIGHWAY the traveling scenes reminds your journey on the road.  Imtiaz Ali is such a gem in Bollywood to bring the flavor of strong remembrance through his characters. Kareena Kapoor is remembered  for her role in Jab We Met and so Deepika Padukone in Love Aaj Kal. No wonder now its Alia Bhatt's turn that will be remembered for her awesome outstanding performance as Veera. Not to forgot the glistening performance as Mahabir Bhati from Randeep Hooda . Some hidden talents are not known until you experience the amplifying nature of the talent. Randeep Hooda is such a rare talent in Bollywood to have the acting spirit of passiveness. The Landscape views of  cinematographic shots from Anil Mehtha is  amazing and compelling. While story tel

The Vividly Vidya Balan

Image
I am always fascinated and excited to watch Vidya Balan's movies. Though Entertainment is the subject that defines the Movie for the most of the audience, but the magic of life is also an element of Movie to make the world understand the social elemental issues and meaning of life. Wait, am I bringing any complex stuff while writing about Vidya Balan ? Yes..maybe.. let me come back to simple understandings.   To face the success you should face the failure   and Vidya Balan faced the failures in her earlier days of Cinema. The Charm and luck was strived through filmic debut through Bengali Movie Bhale Theko. Later she debuted in Bollywood through   Pradeep Sarkar's Parineetha which gained her critical accolades. If you   reminiscent to the classical soap Hum Paanch telecast during your child hood days in Zee Tv, no wonder you shouldn't be surprised to know that   Vidya Balan played one of the  5 girls in the soap.   I thought to jot down something